TOP

ห้องเรียนในอนาคต

          จากประสบการณ์ในการไปเป็นวิทยากรให้กับศึกษานิเทศก์ในเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ เรื่องการนำ Tablet ไปใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนกับนักเรียนชั้น ป.1 คำถามแรกของศึกษานิเทศก์และครูก็คือ จะใช้ Tablet มาแทนครูได้อย่างไร ผมจึงอยากให้ทุกคนได้ดู Clip ทั้ง 2 ด้านล่างนี้ก่อนนะครับ 

 Watch your day in 2020

แล้วเราจะนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในการช่วยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างไร?

         เมื่อคุณได้ดู Clip นี้จนจบคุณจะรู้ว่า เทคโนโลยีไม่ได้เข้ามาแทนครูแต่อย่างใด เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่า เมื่อมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ แล้วเราครูจะหมดความสำคัญ จริงๆ แล้วเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ครูมีเครื่องมือที่ทันสมัย ดึงดูดความสนใจผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของเราง่ายขึ้น เช่นภาพบางภาพสามารถใช้แทนคำพูดของครูที่จะต้องบรรยายได้มากมาย ครูจะมีเวลาเพิ่มขึ้นในการจัดกิจกรรมเสริม เพื่อความเข้าใจของนักเรียน อย่างเช่นการสอนเรื่องระบบสุริยะ ถ้าสอนแบบเดิมๆ ก็อาจจะมีแค่รูปในหนังสือเรียนให้นักเรียนได้ดู ว่ารูปร่างของระบบสุริยะเป็นอย่างไร  แต่ถ้าในวันหนึ่ง เรามีเทคโนโลยีที่สามารถแสดงภาพให้เราเห็นระบบสุริยะอยู่ล้อมรอบตัวเรา สามารถดึงดาวเคราะห์เข้ามาดู ดึงเปลือกดาวเคราะห์แต่ชั้นออกจนมองเห็นภายในทีละดวง สามารถทดลองย้ายวงโคจรของดาว แล้วสังเกตสิ่งที่จะเกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าจะสามารถทำได้ในอนาคตอันใกล้ ขอเพียงครูทุกคนเปิดใจรับ และหยิบมาใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ได้ แล้วครูจะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ เปลี่ยนจากผู้สอน เป็นผู้ชี้แนะ และคอยตอบคำถามของนักเรียน  นักเรียนของท่านเป็นเด็กยุคใหม่ อย่ามัวแต่ใช้วิธีการเดิมๆ มากจนเกินไป อย่าคิดว่าสอนแบบเดิมน่ะดีที่สุดแล้ว ถ้ายังไม่เคยลองเปลี่ยนวิธีการสอน

เทคโนโลยีเหล่านี้ใกล้เข้ามาแล้ว…นักเรียนพร้อมเรียนรู้ด้วยวิธีการใหม่ๆแล้ว…แล้วท่านล่ะพร้อมหรือยัง

ขอบคุณ
ภาพประกอบจากภาพยนตร์เรื่อง PROMETHEUS
ClipVDO จาก Youtube ของ Ahmed El-Eraky และ channelintel

Read More
TOP

เฉลยแบบทดสอบเรื่อง งาน และพลังงาน

 

Download เอกสารประกอบ

Read More
TOP

ไมโครมิเตอร์ (Micrometer)

3355010k_eps

         เป็นเครื่องมือวัดความยาวอีกชนิดหนึ่งที่สามารถวัดได้ละเอียดกว่าเวอร์เนียร์ใช้วัดชิ้นงานที่มีความยาวน้อย ๆ เช่น ความหนาของกระดาษ เส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นลวดขนาดเล็ก ๆ เป็นต้น

ส่วนประกอบที่สำคัญของไมโครมิเตอร์มีดังนี้

microdesc

โครง A มีลักษณะคล้ายครึ่งวงกลม
ปากวัด B เป็นโลหะผิวเรียบ ใช้สำหรับจับวัตถุหรือชิ้นงานที่ต้องการวัด
สเกลหลัก C เป็นสเกลที่อยู่นิ่งกับที่มีขีดสเกล 2 แถว ขีดสเกลแต่ละขีดในแต่ละแถวห่างกัน 1mm ส่วนขีดสเกวแถวบนและขีดสเกลแถวล่างที่อยู่ถัดกันจะห่างกัน 0.5 mm
สเกลวงกลม D เป็นสเกลที่เคลื่อนที่ได้โดยการหมุนปลอก E มีทั้งหมด 50 ช่อง เมื่อหมุนสเกลวงกลม D ไปครบ 1 รอบ จะได้ความยาว 0.5 mm ดังนั้น 1 ช่องของสเกลวงกลม จึงมีค่า 0.5mm/50 หรือ 0.01mm
ปลอก E ใช้หมุนปรับความห่างของปากวัด B ให้พอเหมาะกับขนาดของชิ้นงาน
ปุ่ม F ใช้หมุนเพื่อเลื่อนปากวัด B ให้สัมผัสชิ้นงาน เมื่อสัมผัสพอดีจะมีเสียงกริ๊กเบา ๆ ให้หยุดหมุน
คันโยก G เมื่อโยกไปทางซ้าย ปลอก E และปุ่ม F จะถูกล็อคไว้ และสเกลวงกลม D จะถูกตรึงกับที่

การบันทึกค่าการวัด

ค่าจากการวัดจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
* ค่าที่อ่านได้จากสเกลหลัก
* ค่าที่อ่านได้จากสเกลวงกลม
นำค่าทั้งสองมาบวกกัน จะเป็นค่าที่อ่านได้

microsave

          การอ่านค่าบนสเกลหลัก ต้องดูว่าขอบของสเกลวงกลมอยู่ที่ตำแหน่งใดบนสเกลหลัก เช่น ในรูป 2 ขอบของสเกลวงกลมอยู่เลยขีด 7.5 mm แต่ไม่ถึง 8.0 mm ดังนั้นค่าที่อ่านได้จากสเกลหลักคือ 7.5 mm ส่วนเศษที่เกิน 7.5 mm แต่ไม่ถึง 8.0 mm จะอ่านได้จากสเกลวงกลมโดยดูว่าขีดใดบนสเกลวงกลมตรงกับเส้นแนวนอนของสเกลหลัก จากรูป 2 จะเห็นว่า ขีดที่ 35 ตรงกับเส้นแนวนอนพอดี ดังนั้นค่าที่อ่านได้จากสเกลวงกลม ก็คือ 35×0.010 mm เท่ากับ 0.350 mm นั่นคือ ค่าที่อ่านได้จากไมโครมิเตอร์ คือ 7.5 mm + 0.350 mm เท่ากับ 7.850 mm

Read More
TOP

เวอร์เนียร์คาลิเปอร์

11205-150

 

verdesc

รูปที่ 1 เวอร์เนียร์ คาลิเปอร์

ส่วนประกอบที่สำคัญของเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ มีดังนี้

ปากวัด A ใช้จับวัตถุที่ต้องการวัดขนาด เช่น ความหนา ความยาว เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของวัตถุ
ปากวัด B ใช้วัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของวัตถุ
แกน C ใช้วัดความลึกของวัตถุ
สเกลหลัก D เป็นสเกลที่เหมือนไม้บรรทัด เป็นสเกลที่อยู่กับที่ มักมี 2 หน่วยคือ เซนติเมตร (หรือมิลลิเมตร) และนิ้ว
สเกลเวอร์เนีย E เป็นสเกลที่ช่วยให้อ่านค่าได้ละเอียดขึ้น สเกลเวอร์เนียร์สามารถเลื่อนไปมาบนสเกลหลักได้
ปุ่ม F ติดอยู่กับสเกลเวอร์เนียร์ ใช้สำหรับเลื่อนสเกลเวอร์เนียร์
สกูร G ติดอยู่กับสเกลเวอร์เนียร์เช่นกัน ใช้ล็อกสเกลเวอร์เนียร์ให้ติดแน่นกับสเกลหลัก ทำให้สเกลเวอร์เนียร์ไม่ขยับขณะอ่านค่าการวัด

ค่า least count

          เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ (หรือเรียกสั้น ๆ ว่า เวอร์เนียร์) มีหลายรุ่น แต่มีรูปร่างคล้ายกัน ที่แตกต่างคือความละเอียดของการวัด ซึ่งจะหาได้จากสเกลเวอร์เนียร์ ดังนี้
          สมมติเวอร์เนียร์อันหนึ่งมีจำนวนช่องสเกลเวอร์เนียรทั้งหมด n ช่วง เวอร์เนียร์อันนั้นจะอ่านค่าได้ละเอียด 1/n ของ 1 ช่องสเกลหลัก

          ถ้าสเกลเวอร์เนียร์ของเวอร์เนียร์อันหนึ่งมีจำนวนช่องเท่ากับ 20 ช่อง และ 1 ช่องสเกลหลักเท่ากับ
1 mm ดังนั้นเวอร์เนียร์อันนี้จะอ่านได้ละเอียด 1/20 x 1mm เท่ากับ 0.05 mm ค่านี้เรียกว่า least count ของเวอร์เนียร์ ซึ่งเป็นค่าที่น้อยที่สุดหรือค่าละเอียดที่สุดที่เวอร์เนียร์อันนั้นวัดได้

          ค่า least count มักจะพิมพ์ติดอยู่ที่สเกลเวอร์เนียร์ ถ้าเวอร์เนียร์อันใดไม่มีค่า least count ผู้ใช้ต้องหาก่อนทำการวัดเสมอ


การใช้เวอร์เนียร์

การใช้เวอร์เนียร์ เราสามารถใช้เวอร์เนียร์วัดขนาดของวัตถุในหลายลักษณะดังรูป 2 กล่าวคือ

รูปที่ 2 การใช้เวอร์เนียร์วัดขนาดวัตถุ

ในการวัดความยาวของแท่งวัตถุ เส้นผ่าศูนย์กลางของทรงกระบอก ทรงกรม ใช้ปากวัด A ดังรูป 2 ก.
ในการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของวงแหวน ทรงกระบอกกลวง ใช้ปากวัด B ดังรูป 2 ข.
ส่วนการวัดความลึกของวัตถุ ใช้แกน C ดังรูป 2 ค.

ในการวัดทุกครั้งจะต้องให้ชิ้นงานหรือวัตถุที่ถูกวัดและเวอร์เนียร์อยู่นิ่ง ไม่เอนไปมา


การบันทึกค่าการวัด

รูปที่ 3 การบันทึกค่าการวัด

รูป 3 แสดงการใช้เวอร์เนียร์วัดขนาดของช้อน ผู้ใช้ต้องหา least count ของเวอร์เนียร์ ดังนี้
สเกลเวอร์เนียร์มีจำนวนช่องเท่ากับ 10 ช่อง
สเกลหลัก 1 ช่อง เท่ากับ 1mm
ดังนั้น ค่า least count เท่ากับ 1/10 x 1 mm เท่ากับ 0.1mm

        
  ค่าจากการวัดจะประกอบด้วย 2 ส่วนคือค่าที่อ่านได้จากสเกลหลักและค่าที่อ่านได้จากสเกลเวอร์เนียร์ นำค่าทั้งสองมาบวกกัน จะเป็นค่าที่อ่านได้

          การอ่านค่าบนสเกลหลัก ต้องดูว่าขีดศูนย์ของสเกลเวอร์เนียร์อยู่ตรงกับสเกลหลักที่ตำแหน่งใด บันทึกค่าที่อ่านได้จากสเกลหลักในหน่วยมิลลิเมตร โดยไม่พิจารณาเศษของมิลลิเมตร แต่จะหาได้จากสเกลเวอร์เนียร์ โดยสังเกตว่าขีดใดของสเกลเวอร์เนียร์อยู่ตรงกับขีดใดของสเกลหลัก จากนั้นเอา ค่า least count ของเวอร์เนียร์ไปคูณกับขีดที่อ่านได้จากสเกลเวอร์เนียร์ ผลคูณที่ได้จะเป็นค่าทีอ่านได้จากสเกลเวอร์เนียร์หรือค่าเศษของมิลลิเมตรนั่นเอง

          จากรูป 3 ขีดศูนย์ของสเกลเวอร์เนียร์อยู่เลยขีดที่ 32 mm บนสเกลหลักมาเล็กน้อย แต่ไม่ถึงขีดที่ 33 ดังนั้น ค่าที่อ่านได้จากสเกลหลัก คือ 32mm ส่วนที่สเกลเเวอร์เนียร์ จะเห็นว่าขีดที่ 4 ของเสกลเวอร์เนียร์ตรงกับขีดใดขีดหนึ่งบนสเกลหลัก ดังนั้นค่าที่อ่านได้จากสเกลเวอร์เนียร์หรือเศษของมิลลิเมตร ก็คือ .01 mmx 4 เท่ากับ 0.4mm นั่นคือค่าทีอ่านได้จากเวอร์เนียร์คือ 32.0mm+0.4mm เท่ากับ 32.4 mm

ที่มา : web.ku.ac.th

Read More
TOP

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ให้นักเรียนศึกษา บทที่ 1 เรื่อง ปริมาณทางฟิสิกส์และหน่วย

โดยศึกษาจาก Clip ของสถาบันมาตรวิทยา ทั้ง 4 เรื่อง
แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

คำถาม

1. ให้เปลี่ยนปริมาณโดยใช้คำอุปสรรค ของปริมาณต่อไปนี้
ก) 0.000 000 000 000 000 008 s
ข) 0.000 000 0065 m
ค) 4,000,000,000,000,000 N
ง) 1,200,000,000 B

2. ยกตัวอย่างหน่วยอนุพันธ์มาอย่างน้อยคนละ 5 หน่วยโดยไม่ซ้ำกับคนอื่นๆ

โดยเข้าไปตอบที่ Facebook ตาม Link นี้ เท่านั้นนะครับ

Read More
TOP

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ให้นักเรียนศึกษา บทที่ 1 เรื่อง  ประวัติความเป็นมาของฟิสิกส์

แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

คำถาม

1. ให้นักเรียนสรุปความหมายของฟิสิกส์เป็นของตนเอง
2. ให้นักเรียนบอกความแตกต่างของฟิสิกส์ยุคเริ่มแรก กับฟิสิกส์ยุคใหม่ที่เห็นเด่นชัด
3. สาขาหลัก และสาขาย่อยของฟิสิกส์มีกี่สาขา อะไรบ้าง

โดยเข้าไปตอบที่ Facebook ตาม Link นี้ เท่านั้นนะครับ

Read More
TOP

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ให้นักเรียนศึกษา บทที่ 1 เรื่อง ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

คำถาม
1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คืออะไร มีความสัมพันธ์และแตกต่างกันอย่างไร
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีสาขาวิชาอะไรบ้าง
3. จงสรุปย่อถึงประวัติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งทางตะวันตกและประเทศไทย
4. จงอธิบายถึงประโยชนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อมนุษย์มาพอสังเขป

โดยเข้าไปตอบที่ Facebook ตาม Link นี้ เท่านั้นนะครับ

Read More
TOP

บทที่ 8 สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น

บทที่ 8 สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
ภาพเคลื่อนไหวประกอบการบรรยาย
เรื่อง
สภาพสมดุล

ที่มา : สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง สภาพยืดหยุ่น

ที่มา : สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ

บทที่ 8 สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น
8.1 สภาพสมดุล
8.2 เงื่อนไขของสมดุล
8.3 โมเมนต์ของแรงหรือทอร์ก
8.4 โมเมนต์ของแรงคู่ควบ
8.5 เสถียรภาพของสมดุล
8.6 การนำหลักสมดุลไปประยุกต์
8.7 สภาพยืดหยุ่น
8.7.1 แรงที่ทำให้วัตถุผิดรูป
8.7.2 ความเค้นและความเครียด
8.7.3 มอดูลัสของยัง
8.8 ความทนแรงของวัตถุ

การทดลองและกิจกรรม
การทดลอง 8.1 สมดุลของแรงสามแรง
การทดลอง 8.2 ความเค้นดึงและความเครียดดึง
โจทย์แบบฝึกหัด 8

 
สรุป สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น ด้วย MindMap

 

ที่มา : สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ

แบบทดสอบ เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น

ที่มา : สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ

Read More
TOP

บทที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุน

บทที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุน
ภาพเคลื่อนไหวประกอบการบรรยาย
เรื่อง
การเคลื่อนที่แบบหมุน

ที่มา : สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ

บทที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุน
7.1 การหมุน ความเร็วเชิงมุมและความเร่งเชิงมุม
7.2 ทอร์กกับการเคลื่อนที่แบบหมุน
7.3 โมเมนต์ความเฉื่อย
7.4 พลังงานจลน์ของการหมุน
7.5 โมเมนตัมเชิงมุมและอัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมเชิงมุม
7.6 การทำงานในการหมุน
7.7 การแกว่งของวัตถุ

การทดลองและกิจกรรม
การทดลอง 7.1 โมเมนต์ของความเฉื่อยแบบเพนดุลัมแบบบิด
การทดลอง 7.2 Physical Pendulum
โจทย์แบบฝึกหัด 7

สรุป เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน ด้วย MindMap

ที่มา : สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ

แบบทดสอบ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน

ที่มา : สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ

Read More
TOP

บทที่ 6 โมเมนตัมและการดล

บทที่ 6 โมเมนตัมและการดล
ภาพเคลื่อนไหวประกอบการบรรยาย
เรื่อง
โมเมนตัมและการดล

ที่มา : สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ

บทที่ 6 โมเมนตัมและการดล
6.1 โมเมนตัม
6.2 แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม
6.3 การดลและแรงดล
6.4 การชน

การทดลองและกิจกรรม
กิจกรรม 6.1 แรงกับการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่
การทดลอง 6.1 การชนกันของรถทดลองแบบยืดหยุ่น
การทดลอง 6.2 การชนกันของรถทดลองแบบไม่ยืดหยุ่น
การทดลอง 6.3 การระเบิดออกจากกัน
การทดลอง 6.4 การชนของลูกทรงกลมโลหะในสองมิติ
โจทย์แบบฝึกหัด 6

สรุป เรื่อง โมเมนตัมและการดล ด้วย MindMap

ที่มา : สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ

แบบทดสอบ เรื่อง โมเมนตัมและการดล

ที่มา : สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.  กระทรวงศึกษาธิการ

Read More