TOP

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคน

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ Website เรียนฟิสิกส์กับครูชิตชัย

มาร่วมแลกเปลี่ยน พูดคุยกันได้ที่ Fanpage เรียนฟิสิกส์กับครูชิตชัยนะครับ

ขอให้นักเรียน เรียนฟิสิกส์ด้วยความสนุกสนานนะครับ

ขณะนี้เนื้อหาที่จัดทำครบถ้วนแล้วคือ
ฟิสิกส์ ม.4 บทที่ 1-3
ฟิสิกส์ ม.5 บทที่ 14 
ฟิสิกส์ ม.6 บทที่ 21

ส่วนบทอื่นๆ จะมีการบรรยายในรูปแบบของ
การ์ตูน Flash MindMap และแบบทดสอบเท่านั้นนะครับ

เอกสารประกอบใน website นี้ สามารถ Download ได้ที่นี่ครับ
Read More