TOP

1.2 วิชาฟิสิกส์

ให้นักเรียนศึกษาหัวข้อต่อไปนี้โดย Click Link ด้านล่าง แล้วตอบคำถามด้านล่าง

ความหมาย

ประวัติความเป็นมา

สาขาหลักในฟิสิกส์

คำถาม

1. ให้นักเรียนสรุปความหมายของฟิสิกส์เป็นของตนเอง
2. ให้นักเรียนบอกความแตกต่างของฟิสิกส์ยุคเริ่มแรก กับฟิสิกส์ยุคใหม่ที่เห็นเด่นชัด
3. สาขาหลัก และสาขาย่อยของฟิสิกส์มีกี่สาขา อะไรบ้าง

Comments are closed.