TOP

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคน

Website เรียนฟิสิกส์กับครูชิตชัย

          เนื่องจาก WebBrowse ไม่รองรับไฟล์ในรูปแบบ Flash Animation ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาในหลายๆ เรื่องบน Website นี้ได้อีกต่อไปหากกดเข้าไปแล้วไม่สามารถ Download หรือ เข้าถึงเนื้อหาได้ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
          Website นี้จะปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็น การนำเสนอเนื้อหา ตัวอย่างการแก้ปัญหาโจทย์ทางฟิสิกส์ การอธิบายปรากฎการณ์ทางฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน ในรูปแบบ ClipVdo สั้นๆ แทนนะครับ

Comments are closed.